Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.331861

CroALa, 2018-10-22+02:00.

Persona croala.drama.331861

Adamando

Adamando m fiktivna osoba Spoleto Naslovni lik u drami. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Pravo prijateljevanje ili Adamando, spoletski mladić, 1720. Staud 235 Takács 54 Fancev 176 Vanino 1916 Fancev 1934 Fancev 1937 Vanino 1969 Batušić 1978a