Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.331413

CroALa, 2018-10-22+02:00.

Persona croala.drama.331413

Melosyrus

Melosyrus m fiktivna osoba lik u predstavi uloga u predstavi Georgius Alexander Mallenich Lik u drami. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Orest i Pilad, 1719. Vanino 1916 Šimčik 1933 Fancev 1935 Batušić 1957 Cindrić1969 Budiša 1986 Vanino 1969