Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.330285

CroALa, 2018-10-19+02:00.

Persona croala.drama.330285

Falkon

Falkon m fiktivna osoba Naslovni lik u drami. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Falkon koga je spasio anđeo, 1719. Staud 285 Vanino 1917 Vanino 1987