Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.324893

CroALa, 2018-12-15+01:00.

Persona croala.drama.324893

Leh

Leh m fiktivna osoba lik u legendi povijest Češka Čeh i Leh Čeh, Leh i Meh Naslovni lik u drami. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Čeh i Leh, 1702. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Čeh, Leh i Meh, 1749. Wikidata Staud 228-229 Takács 41 Fancev 140 Vodnik 1913 Vanino 1916 Wollman 1924 Fancev 1934 Fancev 1937 Matić 1938 Cindrić 1960 Cindrić1969 Vanino 1969 Kolumbić 1978 Jembrih 1985 Cvetnić 1995 Jembrih 1995 Cesarec 2008 Staud 256 Fancev 238 Vanino 1916 Fancev 1937 Matić 1938 Vanino 1969 Jembrih 1995