Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.319353

CroALa, 2018-12-15+01:00.

Persona croala.drama.319353

Isus

Isus m biblijska osoba Novi Zavjet povijesna osoba Židovi kršćanstvo Izak i Isus Naslovni lik u drami. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Isaac, Novi Testamenti Christus, 1647. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Stultus propter Christum, 1727. Wikidata Staud 219-220 Takács 23 Fancev 69 Fancev 1932d Fancev 1934 Fancev 1937 Batušić 1978a Tomašić 1981 Hećimović 1995b Batušić 2002 Ljubić 2004 Staud 279 Vanino 1917 Vanino 1969 Batušić 1978a Vanino 1987 Varjačić 1998 Varjačić 2005 Varjačić 2007