Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.318667

CroALa, 2018-10-15+02:00.

Persona croala.drama.318667

biskup Petar Mariani

biskup Petar Mariani Petar Mariani m svećenik biskup Rijeka Na dan biskupove konsekracijekonsakracije 1644. godine. Rijeka Na dan biskupove konsekracijekonsakracije 1644. godine. Rijeka Predstava u čast biskupu Riječaninu Petru Marianiju U čast senjsko-modruškom biskupu Petru Marianiju izvedena je neka priredba na latinskom jeziku sa simbolima. Vanino 1987