Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.317499

CroALa, 2018-12-12+01:00.

Persona croala.drama.317499

Jovinijan

Jovinijan m povijesna osoba Naslovni lik u drami. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Car Jovinijan, 1636. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Kažnjena Jovinijanova drskost, 1762. Staud 217 Takács 22 Fancev 58 Vanino 1916 Fancev 1934 Fancev 1937 Vanino 1969 Staud 302 Jembrih 2001