Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.315688

CroALa, 2018-10-19+02:00.

Persona croala.drama.315688

David

David m biblijska osoba Stari Zavjet pastir vladar Izrael Židovi prorok kralj David i Golijat David i Jonatan Naslovni lik u drami. Repertoar hrvatske drame na latinskom, David Goliam fundo sternens, 1617. Repertoar hrvatske drame na latinskom, David, 1669. Repertoar hrvatske drame na latinskom, David pomazan za kralja, 1735. Repertoar hrvatske drame na latinskom, David i Jonatan, 1754. Repertoar hrvatske drame na latinskom, David i Jonata, 1762. Wikidata Staud 214 Takács 18 Fancev 38 Barlè 1897 Vodnik 1913 Fancev 1934 Fancev 1937 Staud 221 Fancev 100102 Vanino 1916 Fancev 1934 Fancev 1937 Vanino 1969 Vanino 1987 Staud 297 Vanino 1917 Vanino 1987 Staud 328 Matić 1935a Vanino 1987