Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.315427

CroALa, 2018-10-20+02:00.

Persona croala.drama.315427

Melkisedek

Melkisedek m biblijska osoba Stari Zavjet Židovi vladar kralj Salem svećenik kršćanstvo kult Naslovni lik u drami. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Žrtva Melhisedekova, 1616. Wikidata Staud 214 Takács 18 Fancev 36 Barlè 1897 Vodnik 1913 Fancev 1934 Matić 1935a Fancev 1937