Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.314264

CroALa, 2018-11-20+01:00.

Persona croala.drama.314264

Izak

Izak m biblijska osoba Stari Zavjet Židovi patrijarh Izak i Isus Abraham i Izak Naslovni lik u drami. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Abraham hoće žrtvovati sina Izaka, 1609. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Abrahamus filium suum Isaac immolans, 1616. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Isaac, Novi Testamenti Christus, 1647. Wikidata Staud 212 Takács 17 Fancev 28 Barlè 1897 Strohal 1911 Vodnik 1913 Wollman 1924 Šimčik 1933 Fancev 1934 Fancev 1937 Fotez 1939 Šundalić - Pepić 2011 Staud 214 Takács 18 Fancev 36 Barlè 1897 Vodnik 1913 Vanino 1916 Fancev 1932f Fancev 1934 Fancev 1937 Batušić 1957 Cindrić 1960 Georgijević 1969 Vanino 1969 Staud 219-220 Takács 23 Fancev 69 Fancev 1932d Fancev 1934 Fancev 1937 Batušić 1978a Tomašić 1981 Hećimović 1995b Batušić 2002 Ljubić 2004