Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.314261

CroALa, 2018-12-15+01:00.

Persona croala.drama.314261

Abraham

Abraham m biblijska osoba Stari Zavjet patrijarh prorok Abraham i Izak Naslovni lik u drami. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Abraham hoće žrtvovati sina Izaka, 1609. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Abrahamova žrtva, 1616. Wikidata Staud 212 Takács 17 Fancev 28 Barlè 1897 Strohal 1911 Vodnik 1913 Wollman 1924 Šimčik 1933 Fancev 1934 Fancev 1937 Fotez 1939 Šundalić - Pepić 2011 Staud 214 Takács 18 Fancev 36 Barlè 1897 Vodnik 1913 Vanino 1916 Fancev 1932f Fancev 1934 Fancev 1937 Batušić 1957 Cindrić 1960 Georgijević 1969 Vanino 1969