Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona cro01

CroALa, 2018-12-11+01:00.

Persona cro01

Cronia, Arturo 1896. Zadar 19xx_2_third 1967. Padova Talijan Bratislava Prag Venecija Padova Bologna slavist

Jedan od utemeljitelja talijanske slavistike te slavističkih i kroatističkih studija u Italiji.

Između ostalog objavio je Antologia serbo – croata (1932), Storia della letteratura serbo – croata (1956) i brojne studije u kojima se bavio i Marulićem