Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona crnkod1e2020

CroALa, 2018-10-23+02:00.

Persona crnkod1e2020

Črnko, Franjo 1568

Črnko, Ferenc (Franjo), hrvatski kroničar (XVI. st.). Dijak (tajnik i pisar) i komornik bana Nikole Šubića Zrinskoga. Nakon pada Sigeta 1566. odveden u tursko ropstvo, iz kojega ga je otkupom oslobodio Nikolin sin Juraj. Vjerojatno je za turske navale na grad bilježio događaje, na temelju kojih je nakon povratka iz ropstva sastavio ljetopis Podsjedanje i osvojenje Sigeta. Sa stajališta svjedoka pripovijeda pripreme, tijek i ishod bitke. Piše čakavski uz elemente kajkavskoga te uz njemačke i turske jezične primjese. Izvorni rukopis nije sačuvan. Tekst je naišao na velik odjek u onodobnoj Europi. Najprije ga je Slovenac Samuel Budina preveo na latinski (Historia Sigethi, 1568), a iste su godine, prema latinskom prijevodu, objavljena dva njemačka i dva talijanska prijevoda. God. 1912. otkriven je u Logensteinleithenu (Austrija) hrvatski glagoljski tekst koji potječe iz okolice Ozlja i vjerojatno je prijepis latiničnoga prijepisa izvornoga teksta. Črnkova je kronika bila izvor za nekoliko hrvatskih epskih obradbi Sigetske bitke (B. Karnarutić, N. Zrinski, P. Vitezović Ritter). HE

ID

Auctoritas VIAF: 46814901

Opera

Numero: 2

opusid21949889 Historia Szigethi totius Slavoniae fortissimi propugnaculi.
opusid21949975 Historia Sigethi totius Sclavoniae fortissimi propugnaculi ... Ex Croatico sermone in Latinum conversa per m.Samuelem Budinam Labacensem.