Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona crndicd1e328

CroALa, 2018-10-21+02:00.

Persona crndicd1e328

Crndić, Pavao 1830

CRNDIĆ, Pavao (Czerndich, Czerndits), liječnik (Srijemski Karlovci, poč. XIX st. — Brod na Savi, 12. VIII 1839). Studij medicine završio je 1830. u Pešti inauguralnom disertacijom o duševnim oboljenjima kroničnih alkoholičara. God. 1830–33. radio je kao privatni liječnik u Zemunu i privremeni zamjenik Kontumaca suzbijajući 1831. epidemiju kolere, potom je 1833–36. radio u Pančevu, a od 1836. do smrti gradski je fizik u Brodu na Savi. DJELA: Dissertatio inauguralis medica de delirio tremente potatorum. Budae 1830. LIT.: R. Jeremić: Medicinske prilike u Zemunu, 1750–1900. Beograd 1937. — M. D. Grmek: Inauguralne disertacije hrvatskih, srpskih i slovenačkih liječnika (1660–1865). Starine, 1951, 43, str. 175–176. Vladimir Dugački (1989) HBL Vladimir Dugački (1989)

ID

Auctoritas VIAF: 305551143

Opera

Numero: 1

opusid21949803 Dissertatio inauguralis medica de delirio tremente potatorum