Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona crevatod1e321

CroALa, 2018-10-21+02:00.

Persona crevatod1e321

Crevato, Franjo 1843

CREVATO, Franjo, liječnik (Buje, ? — ?). Medicinu završio u Padovi 1843. disertacijom o dijagnostici na temelju očnih promjena. Bio liječnik u Istri. DJELA: Nonnullo de ophthalmoscopia. Dissertatio inauguralis. Patavii 1843. LIT.: M. D. Grmek i V. Dugački: Hrvatska medicinska bibliografija, I/3. Zagreb 1984. Vladimir Dugački (1989) HBL Vladimir Dugački (1989)

ID

Auctoritas VIAF: 305634588

Opera

Numero: 1

opusid21949631 Nonnullo de ophthalmoscopia. Dissertatio inauguralis Francisci Crevato Histri Buleensis