Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona cosminid1e319

CroALa, 2018-10-16+02:00.

Persona cosminid1e319

Cosmini, Jakob 1780

COSMINI, Jakob, liječnik (Rijeka, 1733 — Rijeka, 1799). Radio najprije kao kirurg u bolnici Sv. Duha u Rijeci a 1768. imenovan je gradskim kirurgom. Uz pripomoć iz riječke općinske blagajne završio studij medicine u Beču 1780. disertacijom medicinskih aforizama. Vrativši se u Rijeku, radio je i dalje kao gradski kirurg. God. 1781. zajedno s dvojicom riječkih liječnika priredio je latinski i talijanski prijevod austrijske službene takse lijekova (Taxa medicamentorum in pharmacopoea austriaco provincialis contentorum) a 1786. imenovan je prvim nastavnikom u novoosnovanoj primaljskoj školi u Rijeci. DJELA: Theses inaugurales medico-practicae. Viennae 1780. LIT.: M. D. Grmek: Inauguralne disertacije hrvatskih, srpskih i slovenačkih liječnika (1660–1865). Starine, 1951, 43, str. 117. Vladimir Dugački (1989) HBL Vladimir Dugački (1989)

ID

Auctoritas VIAF: 305551146

Opera

Numero: 1

opusid21949545 Theses inaugurales, medico-practicae