Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona cornetd1e313

CroALa, 2018-12-15+01:00.

Persona cornetd1e313

Cornet, Rajmund 1836

CORNET, Rajmund, liječnik (Samobor, 1812 — ?). Medicinu završio u Beču 1836. disertacijom o mineralnim vodama Austrijske Carevine. Radio je kao liječnik u Trstu i Voloskom. DJELA: Dissertatio inauguralis de aquis salinis ferratis imperii Austriae. Viennae 1836. LIT.: M. D. Grmek: Inauguralne disertacije hrvatskih, srpskih i slovenačkih liječnika (1660–1865). Starine, 1951, 43, str. 143. Vladimir Dugački (1989) HBL Vladimir Dugački (1989)

ID

Auctoritas VIAF: 305551152

Opera

Numero: 1

opusid21949018 Dissertatio inauguralis de aquis salinis ferratis imperij Austriae