Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona cordasicd1e2018

CroALa, 2018-12-16+01:00.

Persona cordasicd1e2018

Čordašić, Bartol 1783

Čordašić, Bartol, hrvatski filozof (Osijek, 21. V. 1756 – Novi Sad, 17. X. 1788). Franjevac, studij filozofije i teologije završio u Budimu, gdje je 1779. doktorirao. Predavao na crkvenim visokim školama i osječkoj gimnaziji (1783–86), bio kapelan Vojne bolnice u Novom Sadu. U djelu Pokušaj filozofiranja (Tentamen philosophicum, 1783) pružio uvid u sadržaj filozofijske nastave u crkvenim visokim školama. HE

ID

Auctoritas VIAF: 305551130

Opera

Numero: 1

opusid21948932 Tentamen philosophorum