Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona col01

CroALa, 2018-10-15+02:00.

Persona col01

Nicola da Capua Colla Firmianus 15/16. st. Talijan pedagog magister humanitatis Split

U splitskoj humanističkoj školi poučavao i Marka Marulića