Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona cival02

CroALa, 2018-10-20+02:00.

Persona cival02

Jeronim Civalelli Girolamo Cevalello Hieronymus Civalellus Iadertinus Zadar 1489-05 1490 Padova chiesa del Santo

rektor artista padovanskog Sveučilišta

Rođaci (vjerojatno brat) traže da mu se postavi natpis na nadgrobnom kamenu i grb obitelji.

članovi obitelji dolaze u Padovu (convento del Santo), izjavljuju da je Donat nuperrime umro u Veneciji, u oporuci je zatražio da se njegovo i bratovo tijelo vrate u Zadar. 16. kolovoza molbi je udovoljeno, ostaci su krenuli u domovinu. Archivio di Stato di Padova, Sant'Antonio, b. 186, p. 55v, 87. A. Sartori, Archivio Sartori. Documenti di arte e storia francescana, a cura di G. Luisetto, 1, Padova 1988, p. 682, n. 42-43.

epigram Federico Grisogono, Speculum astronomicum, Venecija 1507, predgovor. Poezija Martellozo Forin 2001, 44-45