Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona cimiottisteinbergd1e302

CroALa, 2018-12-12+01:00.

Persona cimiottisteinbergd1e302

Cimiotti-Steinberg, Ljudevit Josip 1828

CIMIOTTI STEINBERG, Ljudevit Josip, povijesni pisac (Rijeka, 18. VIII 1810 — Beč, 26. VIII 1892). Školovanje je započeo u Rijeci, filozofiju i pravo studirao u Zagrebu i Budimpešti (1828–31). Bio je profesor u riječkoj gimnaziji (1831–47) te istodobno bibliotekar gradsko-gimnazijalne knjižnice (danas Naučna i sveučilišna biblioteka). God. 1843. izabran je za zastupnika grada i kotara Rijeke u zajedničkomu Ugarsko-hrvatskom saboru u Požunu, gdje iste godine s drugim riječkim zastupnikom G. M. Horhyjem pokreće akciju za izgradnju pruge Vukovar–Rijeka; njihov izvještaj Kapetanskom vijeću grada i kotara riječkoga od 19. XII 1843. objavio je B. Stulli. Od 1847. do 1867. u sudačkoj je službi u Rijeci, Zadru i Zagrebu, s prekidom oko 1861, kada je pomoćni izvjestitelj u Kraljevskoj hrvatsko-slavonskoj dvorskoj kancelariji u Beču. God. 1867. umirovljen je kao dvorski savjetnik pri Kraljevskom stolu sedmorice u Zagrebu. Oko 1856–58. član je ispitne komisije za studije s područja prava u Zagrebu (K. k. theoretische Staats. Prüfungs-Commission für die rechts- und staatswissenschaftliche Studien). Kao umirovljenik preselio se u Beč. God. 1870. dobio je naslov viteza, 1871. naslov i službu dvorskog stolnika, a 1872. dozvolu da prezimenu doda i ono svoje majke, riječke patricijke Tereze Steinberg. Primio više odličja, među kojima 1858. Orden viteza Sv. Grgura. — Više od 45 godina istraživao je podatke za povijest Rijeke. Objavljena je samo jedna njegova studija, a u rukopisu je ostalo djelo Publico politica Terrae Fluminis S. Viti adumbratio historice ac diplomatice illustrata (rkp. u Naučnoj i sveučilišnoj biblioteci u Rijeci). Bio je član Društva za povjestnicu jugoslavensku u Zagrebu i talijanskih znanstvenih društava Accademia dei Concordi u Rovigu, I. R. Accademia di scienze, lettere ed arti u Pistoji i I. R. Accademia Petrarca u Arezzu. Okušao se i kao pisac latinskih prigodnica; tiskane su one posvećene pedagogu Stjepanu Hauseru (Rijeka 1827), Ljudevitu Andriji Adamiću (Rijeka 1828), senjskom biskupu Mirku Ožegoviću Barlabaševečkom (Zagreb 1829, Rijeka 1834), kralju Franji I (Rijeka 1835), krčkom biskupu Andriji Mariji Sterku (Rijeka 1847) i dr. U Zagrebu je član Hrvatsko-slavonskoga gospodarskog društva i Narodnoga zemaljskog glazbenog zavoda te predsjednik Akcionarskog društva za osnivanje narodnog kazališta (oko 1856–58). DJELA: Il lungo muro presso la citta di Fiume e l’arco antichissimo in questa esistente. Traduzione sul manoscritto latino, corredata di giunte e note critiche da Guido Depoli. Bullettino della Deputazione fiumana di storia patria, 1(1910) str. 96–127; 2(1912) str. 3–47; 3(1913) str. 139–177. LIT.: (Vijesti iz Rijeke). Eco del litorale ungarico, 1843, 6, str. 1. — (Lj. J. Cimiotti). Ibid., 10, str. 1. — Lj. J. Cimiotti: Invito letterario. Ibid., 1844, 87, str. 4. — Hof- und Staats-Handbuch des osterreichischen Kaiserthumes. Wien 1847; 5, 1856; 5, 1858; 1866; 1868. — (Slavjanske viesti). Narodne novine, 18(1852) 295, str. 781. — G. Kobler: Memorie per la storia della liburnica citta di Fiume, 3. Fiume 1896, 182. — E. Rossi: Per una storia di Fiume. Bullettino della Deputazione fiumana di storia patria, 1(1910) str. 6–10. — L. M. Torcoletti: Notizie bibliografiche concernenti la storia di Fiume. Fiume (I polugod.), 1(1923) str. 130. — K. F. Frank zu Döfering: Alt-österreichisches Adels–Lexikon, 1. Wien 1928, 45. — T. Blažeković: Naučna biblioteka na Rijeci. Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 3(1954) 1/4, str. 2, 6–7. — B. Stulli: Prijedlozi i projekti željezničkih pruga u Hrvatskoj 1825–1863, 1. Zagreb 1975. — D. Klen: Gospodarske prilike u Rijeci od 1813. do 1848. od ponovne austrijske okupacije do Bunjevčeva zauzeća. Rad JAZU, 1986, 417, str. 76–77, 102–103. Tatjana Blažeković (1989) HBL Tatjana Blažeković (1989)

ID

Auctoritas VIAF: 305532200

Opera

Numero: 8

opusid21947005 Carmen honoribus Emerici Osegovich de Barlabassevecz ... dum in excelsae Tab. septemviralis assessorem et electum episcopum Dulminensem clementer resolveretur ... dicata!
opusid21947091 Carmen ... Emerico Osegovich de Barlabassevecz ... pridie Cal. Sept. MDCCCXXXIV. occasione solemnis ad almas suas dioeceses ingressus
opusid21947177 Carmen quod regius nobilium Convictus Zagrabiensis ... Michaeli Mihich ... in exuberantis laetitiae ac filialis venerationis tesseram profunda cum humilitate dicavit
opusid21947263 Ecloga honoribus ... Stephani Hauser ... in regio majori Gymnasio Fluminensi interimalis directoris memoriam sui nominis XIIIo Cal. Sept. festive recolentis a Josepho Cimiotti ... anno MDCCCXXVII oblata
opusid21947360 Epicedion cineribus nobilis ac perillustris dni. Andreae Ludovici ab Adamich, patricii, consiliarii Fluminensis supremam diem 30. Octobris anno 1828. obeuntis ... sacratum
opusid21947457 Immortalis reminiscentiae Aug. Austriae imperatori Francisco I ... VI Non. Mart. 1835 maximo totius orbis moerore pie vita functo d.d.d
opusid21947554 Onomasticon, quod adm. rev. et clar. viro dno. Francisco de Paula Schrock, dioecesis Modrussiensis saeculari presbytero ... IV. Nonis Aprilis 1828. cecinit ... Ludovicus Josephus Cimiotti ... Elegia
opusid21947640 Pridie Cal. Sept. in solemni ad episcopalem aditu ... Emerici Osegovich de Barlabassevecz ... generoso suo quodam in regio Convictu Zagrabiensi regenti pioque Athenaei prorectori ... d.d.d