Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona cilicd1e2016

CroALa, 2018-12-12+01:00.

Persona cilicd1e2016

Čilić, Luka 1752

Čilić, Luka (Lucas Karaga, Csilich, Csilics, Csility), hrvatski filozofski pisac (Baja, 1707 – Baja, 21. IV. 1771). Franjevac, duhovni pomoćnik na Korzici, predavao na Visokoj bogoslovnoj školi u Budimu te na Generalnome franjevačkom učilištu u Osijeku. Od 1756. kustos Franjevačke provincije Bosne Srebrene, a 1760. postao je definitor Provincije sv. Ivana Kapistrana. Čilić je napisao raspravu Ispravan put na nebo (Directa ad coelum via), tiskanu 1755., u kojoj je razvio naučavanje o tri stupnja evanđeoske savršenosti. Pripisuje mu se filozofski priručnik Priroda ili osam knjiga o fizici (Physica seu octo Libri Physicorum, 1733). HE

ID

Auctoritas VIAF: 305605310

Opera

Numero: 2

opusid21946736 Directa ad coelum via seu Tres gradus perfectionis evangelicae in quasdam observationes dispositae ... ex variis authoribus diligenter conquisitae et propositae in publicam utilitatem a p.fr. Luca Csilich a Baja
opusid21946822 Paean festivum in honorem d.d. Antonii Cholnich de Cholnicio