Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona cikulind1e2013

CroALa, 2018-10-18+02:00.

Persona cikulind1e2013

Čikulin, Ivan Franjo 1705

Čikulin, Ivan Franjo (Ioannes Franciscus Chiculin), hrvatski pjesnik (Oroslavlje, 3. VI. 1681 – Konjščina, 17. VI. 1746). Školovao se u isusovačkim zavodima u Zagrebu, Trnavi i Grazu, pravo studirao u Bologni. Nakon studija posvetio se političkoj i vojnoj karijeri. Josip I. obdario ga je 1706. grofovstvom zbog prinosa na političkom i vojnom polju, 1726. postao prvi prisjednik Banskoga stola u Zagrebu. Djelo mu je uglavnom pod utjecajem P. Vitezovića Rittera, koji je zaslužan i za objavljivanje jedine sačuvane knjige njegovih latinskih pjesama Slike srčanosti ilirske i panonske (Ideae magnanimitatis Illyricae et Pannonicae, 1705). Zbirka sadržava 24 povjestice, 2 žalopojke i 4 pjesničke poslanice u kojima je opjevao srčanost hrvatskih i ugarskih junaka, osobito onih koji su se istaknuli u borbama protiv Turaka (T. Erdődy, N. i P. Zrinski, F. K. Frankapan i dr.). Prema opisima starih bibliografa poznata su još dva Čikulinova djela: kajkavska pjesma Žalost i javkanje turskih, a radost i veselje keršćanskih duš, koje se leto 1697. na Ivanje pod Bihaćem s teli razlučiše (1703) i Izabrani junaci Savske Panonije (Delecti Pannoniae Saviae heroes, 1723). HE

ID

Auctoritas VIAF: 305493200

Opera

Numero: 3

opusid21946392 Delecti Pannoniae Saviae heroes.
opusid21946478 Elegia ad amicos.
opusid21946650 Ideae magnanimitatis Illyricae et Pannonicae viginti quatuor seu totidem viri speciali aliquo facinore illustres cum adiunctis quatuor epistolis haeroidum ac duabus naeniis haeroum.