Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona ciglerd1e297

CroALa, 2018-10-19+02:00.

Persona ciglerd1e297

Cigler, Josip 1829

CIGLER, Josip (Cziegler), liječnik (Osijek, ? — ?, 1858). Radio je kao ranarnik u Osijeku te 1815. sudjelovao u izvođenju prve do sada poznate sudske razudbe u Osijeku. Medicinu je završio u Pešti 1829. disertacijom o hidrokeli te radio kao liječnik u elizabetinskoj bolnici u Budimu. DJELA: Dissertatio inauguralis medico-chirurgica sistens maxima scitu digna de hydrocele. Budae 1829. LIT.: M. D. Grmek: Inauguralne disertacije hrvatskih, srpskih i slovenačkih liječnika (1660–1865). Starine, 1951, 43, str. 173. — K. Firinger: Sudska obdukcija trupla provedena u Osijeku 1815. godine. Medicinski vjesnik, 9(1977) 1, str. 29–31. Vladimir Dugački (1989) HBL Vladimir Dugački (1989)

ID

Auctoritas VIAF: 305750259

Opera

Numero: 1

opusid21946295 Dissertatio inauguralis medico-chirurgica sistens maxime scitu digna de hydrocele, quam ... in alma ac celebrrima r.s. Universitate Pestiensi publicae disquisitioni submittit Iosephus Czigler ... die Iunii 1829