Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona cevapovicd1e2011

CroALa, 2018-10-15+02:00.

Persona cevapovicd1e2011

Čevapović, Grgur 1823

Čevapović, Grga, hrvatski jezični reformator, povjesničar i pisac (Bertelovci kraj Požege, 23. IV. 1786 – Budim, 21. IV. 1830). Franjevac, doktorirao teologiju u Pešti (1810), gdje je bio lektor (predavač) teologije i crkvenoga prava. Provincijal slavonske pokrajine sv. Ivana Kapistrana (1821. i 1827). U nacionalnom duhu objavio dramu u stihu Josip, sin Jakoba patrijarke (1820). Izdao dvije knjige arhivske građe o povijesti svoje franjevačke provincije: Spomenica (Synoptico-memorialis catalogus…, 1823) i Pregled djelovanja franjevaca provincije sv. Ivana Kapistrana (Recensio observantis Minorum provinciae s. Joann. a Capistrano…, 1830). Za tisak priredio rukopisni prijevod Biblije M. P. Katančića. U raspravi s Tomom Košćakom zastupao stajalište o jedinstvenome hrvatskom pravopisu, pa je jedan od preteča Lj. Gaja u reformi pravopisa. HE

ID

Auctoritas VIAF: 66858560

Opera

Numero: 6

opusid21945563 Allocutiones capitulares a.r.p. Gregorii Csevapovich ... tempore capituli provincialis in serie XCVII Budae in via regia ad. s. Steph. Prot.-mart. die 6. mensis Iunii an. 1824 rite et canonice celebrati.
opusid21945660 Fr. Gregorius Csevapovich, ordinis Minorum ... iterato provincialis ... omnibus et singulis ejusdem provinciae patribus ac fratribus charissimis salutem ... Dolorem animo meo ex obitu a.r.p. Alexandri Tomikovich ...
opusid21945757 Recensio observantis Minorum provinciae s. Ioann. a Capistrano per Hung. Austr. Inf. et Slavon. extensae commentariis ethnol. philol. statist. geogr. hist. illustrata. Cum adnexa ad calcem mappa calcogr. prov.Opera a.r.p. Gregorii : Csevapovich.Pro anno Dom. 1830.
opusid21945854 Sermo occasione jubilaei sacerdotalis r.p. Antonii Schmidt... die XXVI April. MDCCCXXIX., ab. a.r.p. Gregorio Csevapovich iter. minist. prov. prolatus.
opusid21945951 Synoptico-memorialis catalogus observantis Minorum provinciae s. Ioannis a Capistrano olim Bosnae Argentinae a dimido seculi XIII usque recentem aetatem ex archivo et chronicis eiusdem recusus.
opusid21946037 Positiones philosophiae