Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona cerineod1e293

CroALa, 2018-10-18+02:00.

Persona cerineod1e293

Cerineo, Ante 1844

CERINEO, Ante, liječnik (Trogir, prva pol. XIX st. — ?, druga pol. XIX st.). Medicinu završio u Padovi 1844. disertacijom o upali pluća. Radio je kao liječnik u Splitu, Sutivanu na Braču i Rabu. Sudjelujući u suzbijanju epidemija kolere koje su harale u Dalmaciji 1836, 1849. i 1855. dao izvrstan opis tih epidemija 1856. Napisao je i članak o empijemu, na koji se kritički osvrnuo dalmatinski liječnik Vicko Boschi. DJELA: De pneumonite. Patavii 1844. — Il Cholera-Morbus. Spalato 1856. LIT.: M. D. Grmek: Hrvatska medicinska bibliografija, I/1. Zagreb 1955, 47. Vladimir Dugački (1989) HBL Vladimir Dugački (1989)

ID

Auctoritas VIAF: 305551172

Opera

Numero: 1

opusid21944099 De pneumonite. Dissertatio inauguralis