Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona buricd1e263

CroALa, 2018-10-16+02:00.

Persona buricd1e263

Burić, Lovro 1837

BURIĆ, Lovro (Burich, Laurentius), liječnik. Rođen je u Trogiru. Medicinu je završio u Paviji 1837. disertacijom o kvantitativnim i kvalitativnim patološkim promjenama u krvi. Bio je liječnik u Dalmaciji. DJELA: De sanguinis morbosis mutationibus. Ticini Regii 1837. LIT.: M. D. Grmek: Inauguralne disertacije hrvatskih, srpskih i slovenačkih liječnika (1660–1865). Starine, 1951, 43, str. 236. Vladimir Dugački (1989) HBL Vladimir Dugački (1983)

ID

Auctoritas VIAF: 305551187

Opera

Numero: 1

opusid21941279 De sanguinis morbosis mutationibus. Dissertatio inauguralis