Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona bunicd1e250

CroALa, 2018-12-11+01:00.

Persona bunicd1e250

Bunić, Jerolim Frano 1749

BUNIĆ, Jerolim Frano (de Bona), trebinjsko-mrkanjski biskup i pisac (Dubrovnik, ? — Dubrovnik, 1749). Na prijedlog Dubrovačke Republike papa Benedikt XIII imenovao ga je u ožujku 1728. trebinjsko-mrkanjskim biskupom. Već u lipnju iste godine poslao je u Rim opširno izvješće o stanju u Trebinjskoj biskupiji (Arhiv Propagande, SOCG, sv. 661, f. 493r–498r), koje je 1959. objelodanio B. Pandžić. God. 1731–42. vikar je carigradskoga katoličkog patrijarha s naslovom kartaginskog biskupa. Pokopan je u dubrovačkoj dominikanskoj crkvi. God. 1749. tiskan je u Veneciji njegov pohvalni govor održan u povodu smrti Eugena Savojskog (1736). U rukopisu su ostali spisi Synodus Dioecesana Tribuniensis, Quaresimale recitatio alla Signoria di Ragusa i Ciceronis Vita Metteonii latine versa. DJELA: Oratio in funere Eugenii principis de Sabaudia. Venetiis 1749. LIT.: D. Farlati i G. Coleti: Illyricum sacrum, 6. Venetiis 1800, 371. — F. M. Appendini: Notizie istorico-critiche sulle antichita, storia e letteratura de’ Ragusei, 2. Ragusa 1803, 313–314. — Š. Ljubić: Dizionario biografico degli uomini illustri della Dalmazia. Vienna—Zara 1856, 46. — B. Pandžić: De dioecesi Tribuniensi et Mercanensi. Romae 1959, 50, 67, 69, 99–100, 137–144. Andrija Nikić (1989) HBL Andrija Nikić (1989)

ID

Auctoritas VIAF: 305551204

Opera

Numero: 1

opusid21940677 Oratio in funere Eugenii principis de Sabaudia