Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona bubanovicd1e241

CroALa, 2018-10-22+02:00.

Persona bubanovicd1e241

Bubanović, Silvestar 1777

BUBANOVIĆ, Silvestar, grkokatolički vladika (Grabarak u Žumberku, 1754 — Križevci, 14. VI 1810). Nakon svršenih nauka u Rimu, postavljen je za upravitelja sjemeništa u Zagrebu. Kada je 1780. osnovana u Novom Sadu grkokatolička župa, B. je premješten u Novi Sad, gdje uzalud pokušava pokrenuti gradnju crkve i župnog stana. Postavljen je za biskupova vikara u Osijeku, a 1794. imenovan je križevačkim biskupom. Prenio je sjedište biskupije u Križevce, obnovio i posvetio katedralu i rezidenciju. God. 1807. izdao je shematizam eparhije. Kada je 1809. Žumberak došao u sastav Napoleonove Ilirije i imanja Križevačke biskupije sekvestrirana, B. imenuje K. Stanića svojim vikarom za Žumberak. God. 1795–1801. vodio je sporove oko imanja Pribića, pozivajući se na Leopoldovu darovnicu. Spor je dobio rješenjem Banskog suda u Zagrebu pod predsjedanjem bana Ivana Erdődyja. Drugi spor oko Raffayeva zemljišta na Gornjem gradu, koje je kupio za sjemenište, a oporukom 2. II 1810. ostavio svojoj braći i naredio da se proda, potpuno je uništio njegov ugled, pa se čak ne zna ni gdje je pokopan. Spisi mu se čuvaju u Križevačkomu biskupskom arhivu. LIT.: Spomenica kalendar grkokatolika Križevačke biskupije, 1931, str. 66; 1932, str. 66–70. — J. Šimrak: Spomenica o 250-godišnjici Grkokatoličkog sjemeništa u Zagrebu 1681–1931. Zagreb 1931, 20, 26–29, 65–75. — Jubilarni šematizam Križevačke eparhije. Zagreb 1962, 37, 45, 204. Anto Lešić (1989) HBL Anto Lešić (1989)

ID

Auctoritas VIAF: 305558805

Opera

Numero: 1

opusid21939687 De adventu s. Spiritus. Oratio habita in Sacello pontificio Vaticano ipso Pentecostes die a. 1777 ... a Paulo Silvestro Bubanovich Croata ...