Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona bressand1e226

CroALa, 2018-11-20+01:00.

Persona bressand1e226

Bressan, Ivan 1835

BRESSAN, Ivan, liječnik. Rodom je iz Motovuna. Medicinu je završio u Padovi 1835. disertacijom o hipohondriji. Bio je liječnik u Istri. DJELA: De hypochondria. Patavii 1835. LIT.: M. D. Grmek: Inauguralne disertacije hrvatskih, srpskih i slovenačkih liječnika (1660–1865). Starine, 1951, 43, str. 211. Vladimir Dugački (1989) HBL Vladimir Dugački (1989)

ID

Auctoritas VIAF: 305551225

Opera

Numero: 1

opusid21938966 De hypochondria. Dissertatio inauguralis