Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona branca01

CroALa, 2018-11-19+01:00.

Persona branca01

Brancati, Lorenzo Brancati, Giovanni Francesco 10. 4. 1612. Lauria (Potenza) 16xx_2_third 30. 11. 1693. Rim Rim redovnik, franjevac konventualac kardinal

Poučavao je lijepe umjetnosti, logiku, filozofiju i teologiju

obnašao visoke službe u Redu i kongregacijama Svete stolice koje su morale rješavati razna teološka kontroverzna pitanja

u konklavama 1689. i 1691. bio je kandidat za papinsku katedru

U svojim raspravama pored ostalih navoda poziva se i na Marulićev autoritet, citirajući ulomke iz njegove Instit.

V. zapis u DBI