Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona brambillad1e213

CroALa, 2018-12-11+01:00.

Persona brambillad1e213

Brambilla, Agostino 1826

BRAMBILLA, Agostino, publicist i pjesnik (Caponago kod Milana, 1800 — Verona, 1839). Humanističke škole završio u Milanu, studij prava u Paviji. God. 1823. postaje profesor klasične filologije u zadarskoj gimnaziji, gdje ostaje do 1836. Poslije je profesor u Veroni. Sudjeluje u društvenom i kulturnom životu Zadra, posebno kazališnom, a 1832. postaje urednik novina Gazzetta di Zara. Kao sljedbenik evropskog romantizma, u novine uvrštava članke o narodnom jeziku i običajima te o usmenoj književnosti i etnografiji, zatim o etimologiji, povijesti, arheologiji i gospodarstvu u Dalmaciji. Objavljivao je i prijevode iz naše književnosti. Većinu svojih članaka i rasprava u Gazzetti di Zara objavio je od 1832. do 1836. Ističu se oni o pravnom ustroju dalmatinskih gradova i pravnim kodifikacijama gospodarskih odnosa u XIII st., zatim o Morlakiji, posebno Il Morlachismo d'Omero (1835, 97, 98, 193; 1836, 15), gdje afirmira Vicova shvaćanja o poeziji i razvoju naroda i uspoređuje Homerovo pjesništvo s našim narodnim pjesmama. Brambillino prigodno pjesništvo slijedi uhodane putove dalmatinskog pjesništva s isticanjem lokalnoga liburnskog, dalmatinskog i slaveno-ilirskog rodoljublja. Objavio je niz takvih prigodnica, koje su se izvodile u zadarskom kazalištu kao melodramske ode i kantate: u čast Franje I (1824, 1828–34), guvernera Franje Tomašića (1831), Rudolfa Habsburškog (1832) i dr. U Naučnoj biblioteci u Zadru čuvaju se njegove pjesme u rukopisima. B. se srodio sa životom, jezikom i kulturom Dalmacije, pridonoseći njenu ukupnom prosvjećivanju u dopreporodnom razdoblju. DJELA: Rodolfo di Habsburg, cantata colla quale la citta di Zara celebra nel 1832 il 12 febbrajo, giorno natalizio di Sua Maesta l’Imperatore e Re Francesco primo. Zara 1832. — La presa di Tolemaide ossia Leopoldo V Duca di Bamberga, Marchese d’Austria alle crociate, cantata colla quale la citta di Zara celebra nel 1833 il 12 febbrajo, giorno natalizio di Sua Maesta l’Imperatore e Re Francesco primo. Posta in musica dal Maestro Giovanni Cigala. Zara 1833. — Il passaggio per la Dalmazia di Leopoldo VI di Bamberga Duca d’Austria nel Suo ritorno dalla crociata. Scene liriche colle quali la citta di Zara celebra il giorno natalizio di S. M. l’Imperatore e Re Francesco primo. Posta in musica da maestro Giovanni Cigala. Zara 1834. LIT.: Cenno necrologico. Gazzetta di Zara, 1839, br. 54. — Necrologia per Agostino Brambilla. Ibid., br. 63. — Š. Ljubić: Dizionario biografico degli uomini illustri della Dalmazia. Vienna—Zara 1856, 62–63. — G. Sabalich: Cronistoria aneddotica del Nobile Teatro di Zara (1781–1881). Fiume 1904, 130–131. — Ž. Nižić: Agostino Brambilla (1800–1839) prvi urednik »Gazzette di Zara« i pjesnik prigodničar. Radovi. Filozofski fakultet–Zadar, 25(1985–86) 25(15), str. 215–226. Žarko Nižić (1989) HBL Žarko Nižić (1989)

ID

Auctoritas VIAF: 305528805

Opera

Numero: 1

opusid21938514 To sebasto Frankisko to Proto ... Distihon. Versio: Augusto Francisco Primo imperatori et regi nostro valutedine recuperata. Distichon