Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona bozanicd1e204

CroALa, 2018-10-23+02:00.

Persona bozanicd1e204

Bozanić, Bartul 1839

BOZANIĆ, Bartul (Bartol, Bartolomej Bozanich), biskup i kulturni djelatnik (Vrbnik na Krku, 12. IV 1789 — Krk, 23. VIII 1854). Početne i djelomice gimnazijske škole polazio je u Vrbniku kod svećenika Franje Volarića, zvanog »naučitelj«, a zatim u Krku kod Antuna Giuricea, koji je poslije postao dubrovačkitn biskupom. Teologiju je studirao u Beču. Za svećenika je zaređen 1812. Od 1826. do 1834. bio je u službi u Tršćanskoj biskupiji kao upravitelj i vjeroučitelj glavne škole u Piranu. Zatim je u Krku kanonik, teolog, penitencijar, prosinodalni ispitivač i 1836–39. vrhovni školski nadzornik na području biskupije. Ferdinand I imenovao ga je u siječnju 1839. krčkim biskupom, što je potvrdio papa Grgur XVI u srpnju iste godine. Kako je bio domaći sin, krčko pučanstvo je s oduševljenjem dočekalo njegovo imenovanje, a tri pučka pjesnika (Josip Antun Petriš, Ivan Hrabrić i nepoznati »riječki fratar A. S.«) ispjevala su tom zgodom prigodnice. — Bozanićevim nastojanjem, najprije kao školskog nadzornika, a zatim kao biskupa, otvoreno je više javnih osnovnih škola; nakon njegove smrti bilo je na području Krčke biskupije 19 muških i 10 ženskih osnovnih škola (1859), koje su uglavnom vodili svećenici. U Krku je nastojao osnovati i srednju školu, a franjevački samostan upotrijebiti za sjemenište. Za njegove uprave kanonik Franjo Volarić (1805–77) izdao je nekoliko školskih priručnika na hrvatskom jeziku. Zajedno s ostalim biskupima »Primorsko-kranjske crkvene provincije u ilirskom kraljevstvu« uputio je B. 1848. parlamentu u Beč spomenicu da bi se u njemu raspravljalo o odnosu Katoličke crkve i države te o pristupu zastupnika crkve u parlament. DJELA: Rartholomaeus Bozanich ... episcopus Vegliensis, universo clero seculari et regulari omnibusque fidelbus dioeceseos et Vegliensis salutem in Domino. Vegliae mense Octobri 1839 (Zadar 1839). LIT.: Cenni sulla vita di Bartolomeo Bozanich vescovo di Veglia. Trieste 1855. — I. Gršković: Školstvo i prosvjeta u Vrbniku. Krčki kalendar. 1941, str. 65–98. — T. Blažeković: Fluminensia Croatica. Zagreb 1953, 24–25. — I. Gršković i V. Štefanić: »Nike uspomene starinske« Josipa Antuna Petrisa (1757–1868). Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena, 1953, 37, str. 86–87. — M. Bolonić i I. Žic-Rokov: Otok Krk kroz vjekove. Zagreb 1977. — M. Bolonić: Otok Krk kolijevka glagoljice. Zagreb 1980. Mihovil Bolonić (1989) HBL Mihovil Bolonić (1989)

ID

Auctoritas VIAF: 305631138

Opera

Numero: 1

opusid21938051 Bartholomaeus Bozanich ... episcopus Veglensis, universo clero seculari et regulari omnibusque fidelibus dioeceseos Vegliensis salutem in Domino. "Illius miseratione, qui mirabilia ..."