Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona boschid1e200

CroALa, 2018-11-19+01:00.

Persona boschid1e200

Boschi, Vicko 1845

BOSCHI, Vicko, liječnik (Split, oko 1820 — Zadar, 28. X 1895). Medicinu je završio u Padovi 1845. disertacijom o blenoreji novorođenčadi. God. 1848. liječnik je na Pagu; te je godine opisao liječenje neke živčane bolesti (Gazzetta di Zara, 1848). Zatim radi kao privatni i gradski liječnik u Zadru, a 1855–63. ponovno na Pagu. Oko 1860. napisao je polemični spis protiv jednoga medicinskog članka splitskog liječnika A. Cerinea. Bio je član prvoga upravnog odbora Liječničkog zbora grada Zadra (1884) te član Pokrajinskoga zdravstvenog vijeća u Zadru (1887). DJELA: Storia di pleurite cronica con spandimento sieroso-purulento e osservazioni sulla storia scritta in proposito dal Dr. Cerineo Antonio. (S. l., s. a.). — Ophthalmia recens natorum. Patavii 1845. LIT.: M. D. Grmek: Hrvatska medicinska bibliografija, I/1. Zagreb 1955, str. 39–40. — M. Škarica: Zadarski liječnici. Radovi Instituta JAZU u Zadru, 2(1955) str. 155. — R. Jelić: Zdravstvo u Zadru i njegovu području. Zadar 1978. Vladimir Dugački (1989) HBL Vladimir Dugački (1989)

ID

Auctoritas VIAF: 305551257

Opera

Numero: 1

opusid21937868 Opthalmia recens natorum. Dissertatio inauguralis