Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona bordinid1e198

CroALa, 2018-11-20+01:00.

Persona bordinid1e198

Bordini, Filip Dominik 1828

BORDINI, Filip Dominik, šibenski i hvarski biskup (Skradin, 3. VIII 1775 — Hvar, 25. VII 1865). Školovao se u Loretu te 1798. postao svećenik. Bio je kanonik i kapitularni vikar u rodnome gradu te nastavnik u šibenskoj gimnaziji. Šibenskim biskupom imenovan je 1826, a posvećen 1827. u Zadru. Nakon reorganizacije dalmatinskih biskupija, dokinuta je 30. VI 1828. Skradinska biskupija i pripojena Šibenskoj te B. administrativno i pastoralno reorganizira prošireno područje svoje biskupije. U srpnju 1838. premješten je za biskupa u Hvar, što je odobrio papa Grgur XVI. Na području Šibenske biskupije ustanovio je 1832. dvije grkokatoličke župe Kričke i Baljci (kod Drniša). Za njegova biskupovanja u Hvaru bila je uređena katedrala, sagrađen novi oltar Sv. Prospera te utemeljeno novo hvarsko groblje, gdje je B. sagradio svoju grobnicu. — U Zadru su mu tiskane dvije pastirske poslanice: Epistola pastoralis clero et populo dioec. Sibenicensis (1828) i Epistola pastoralis (1829). — N. Tommaseo, njegov učenik, naziva ga čovjekom »blistava uma i blage duše«. LIT.: G. Machiedo: Memoria riguardante la insigne reliquia di San Prospero. Spalato 1872, 34–37, 48. — V. Sabioni: Memorie di Scardona dopo cento anni. Il Dalmata, 43(1908) 19, str. 1. — K. Stošić: Galerija uglednih Šibenčana. Šibenik 1936, 13. — R. Ritzler i P. Sefrin: Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, 7. Patavii 1968, 304, 345. — Šematizam Hvarske biskupije. Hvar 1976, 15. — J. Kovačić: Zapisi o crkvama u Hvaru. Hvar 1982, 183. Joško Kovačić (1989) HBL Joško Kovačić (1989)

ID

Auctoritas VIAF: 305551262

Opera

Numero: 2

opusid21937696 Epistola pastoralis ... capitulo et clero omnibusque Sibinicensis ecclesiae fidelibus
opusid21937782 Epistola pastoralis ... episcopi nuper Sibenicensis, electi Pharensis ad clerum et populum utriusque dioecesis