Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona bor01

CroALa, 2018-10-22+02:00.

Persona bor01

Boromejski, Karlo, sv. Borromeo, Carlo, San Carolus Borromeus 1538. Arona 15xx_3_third 1584 Milano Talijan Rim Milano biskup kardinal

Sudjelovao je na Tridentskom koncilu i bio je jedan od glavnih promicatelja protureformacije i katoličke obnove, osobito u svojoj milanskoj biskupiji kojoj je bio na čelu 1565–1584.

Njemu je John Fowler posvetio izdanje Marulićeve Instit.(1577)