Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona bonicellid1e196

CroALa, 2018-12-11+01:00.

Persona bonicellid1e196

Bonicelli, Niccolo 1799

BONICELLI, Niccolò, pisac (Zadar, 1764 — Zadar, 2. IV 1845). Osnovnu humanističku naobrazbu stekao je uz ujaka Ivana Dominika Stratica. Studij filozofije i teologije završio je u Zadru. Često je putovao po Italiji. Osobni je ujakov tajnik za njegova biskupovanja u istarskom Novigradu (1776–84) te na Hvaru. Nakon njegove smrti tajnik je generalnog vikara I. Dubravčića od 1799. do 1801, kada prelazi u službu biskupa A. P. Gallija. Kao pristaša Francuza 1805. postavljen je za profesora književnosti u novoosnovanoj gimnaziji u Hvaru, potom inspektora bogoštovlja (Ispettore di culto); 1811/12. direktor je hvarske gimnazije. Kad je 1813. Dalmacija ponovno pripala Austriji, odlazi u Zadar. Od 1819–22. član je Komisije javne dobrotvornosti. God. 1836. imenovan je kanonikom. Pod imenom Crisolao Favio bio je član talijanske akademije Arcadia, zatim pravi član Gospodarskog društva u Splitu (Societa economica di Spalato) te kaštelansko-trogirskoga Poljodjelskog društva (Societa georgica dei Castelli di Trau). — Objavljivao je prigodne pjesme i govore na talijanskom jeziku. DJELA: Orazione panegirica per S. Pelagio. Venezia, Tipografia Bettinelli, 1780. — Orazione panegirica per S. Servolo. Padova, Tipografia Conzalti, 1783. — Orazione panegirica sulle gloriose vittorie riportate nell’Italia dall’Armi di Francesco II. imperatore... Con gli Elogj Latini, e volgari affissi in detto Sacro Tempio nella stessa circostanza. Zara, Presso Domenico Fracasso, 1799. LIT.: Š. Ljubić: Dizionario biografico degli uomini illustri della Dalmazia. Vienna—Zara 1856, 49. — G. Ferrari-Cupilli: Biografie e necrologie d'illustri e benemeriti Dalmati. Zara 1874, 57–59. — C. F. Bianchi: Zara cristiana, 1. Zara 1877, 241. — Š. Urlić: Crtice iz dalmatinskoga školstva od dolaska Hrvata do god. 1910, 1. Zadar 1919, 107–117. — V. Maštrović: Bibliografija knjiga izdanih u Zadru od 1797. do 1814. godine. Anali Historijskog instituta JAZU u Dubrovniku, 1(1952) str. 388. — N. Duboković Nadalini: Nekoliko podataka o društvenom i općem stanju u Hvaru krajem XVIII i početkom XIX vijeka. Arhivska građa otoka Hvara, 1. Hvar 1961, 59–68. Anto Lešić (1989) HBL Anto Lešić (1989)

ID

Auctoritas VIAF: 89082710

Opera

Numero: 1

opusid21937502 Orazione panegyrica sulle gloriose vittorie riportate nell'Italia dall' armi di Francesco II ... recitata 8. Settembre 1799 nela Chiesa cattedraledi Lesinacon gli elogi Latini e volgari affissi in deto sacro tempio ...