Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona bon01

CroALa, 2018-12-15+01:00.

Persona bon01

Bonaventura, sv. Bonaventura da Bagnoregio,San Giovanni Fidanza između 1217. i 1221. Bagnoregio 12xx_2_third 15. 7.1274. Lyon Talijan Albano Pariz Lyon redovnik, franjevac filozof teolog kardinal

slavni franjevački pisac, između ostalog, autor je pjesme Philomena , koju je Marulić prepjevao na hrvatski ( Od slavića )

V. zapis u DBI