Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona bolmarcicd1e183

CroALa, 2018-12-15+01:00.

Persona bolmarcicd1e183

Bolmarčić, Josip 1793

BOLMARČIĆ, Josip, fizičar (sredina XVIII st. — prva pol. XIX st.). Potječe iz creske obitelji. Bio je profesor filozofije i fizike u Biskupskom seminaru u Kopru. Njegova predavanja iz fizike iz 1801. djelomično su sačuvana u zapisima njegovih studenata u Knjižnici konventualskog samostana u Cresu. U Kopru je sastavio teze iz posebne fizike i kozmologije za javnu raspravu. U predavanjima i tezama zastupao je njutonizam i Boškovićeva gledišta. DJELA: Phsico-moralis Cosmographie Theoria. Venetiis 1793. — Propositiones physicae particularis. Venetiis 1801. — Propositiones cosmologiae. Venetiis 1801. LIT.: Ž. Dadić: Prirodnofilozofski tekstovi u konventualskom samostanu u Cresu. Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 7(1981) 13/14, str. 107–113. Žarko Dadić (1989) HBL Žarko Dadić (1989)

ID

Auctoritas VIAF: 305551268

Opera

Numero: 1

opusid21937136 Physico-moralis cosmosophiae theoria