Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona bogeticd1e174

CroALa, 2018-12-15+01:00.

Persona bogeticd1e174

Bogetić, Jakov 1837

BOGETIĆ, Jakov (Jacobus Boghetich), liječnik (Split, ?). Medicinu je završio u Padovi 1837. disertacijom o ospicama. Radio je kao liječnik u Dalmaciji i Trevisu. DJELA.: Quaedam de morbillis. Patavii 1837. LIT.: M. D. Grmek: Hrvatska medicinska bibliografija I/1. Zagreb 1955, 39. Vladimir Dugački (1989) HBL Vladimir Dugački (1989)

ID

Auctoritas VIAF: 305551317

Opera

Numero: 1

opusid21936770 Quaedam de morbillis. Dissertatio inauguralis