Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona bogdanovicd1e172

CroALa, 2018-11-20+01:00.

Persona bogdanovicd1e172

Bogdanović, Urban 1843

BOGDANOVIĆ, Urban, kulturni i politički djelatnik (Dubrovnik, 1. X 1806 — Prizren, 2. VII 1863). Filozofsko i teološko školovanje završio je u franjevačkoj bogoslovnoj školi u Dubrovniku, potom u istoj školi bio profesorom crkvene povijesti i kanonskog prava (1832–45). God. 1845. imenovan je biskupom i apostolskim administratorom Skopske nadbiskupije. Stolovao je u Prizrenu. — B. je zajedno s drugim prigodničarima objavio nekoliko prigodnica na latinskom i talijanskom jeziku u zbirkama Per il giorno natalizio di sua maesta Francesco l di Austria... (Dubrovnik 1827), Per la fausta elezione a ministro provinciale... del:.. Benigno Albertini (Dubrovnik 1832) i Componimenti per la fausta esaltazione al vescovato... Benigno Albertini (Dubrovnik 1837). Branio interese katolika u krajevima pod turskom vlašću i radio na podizanju osnovnih škola na području svoje biskupije. Svojim djelovanjem stekao je ugled među pukom, kod turskih vlasti i u inozemstvu. Društvo protiv trgovanja crnačkim robljem i za oslobođenje zarobljenika u Parizu izabralo ga je za počasnog predsjednika, a rimska akademija Quirinti imenovala ga je svojim članom. DJELA: Elegia ad illmum ac revmum. dnum. Thomam Jederlinić a Castromuscio, pro eius in episcopum Ragusinum consecratione. Venetiis 1843. LIT.: R. Ritzler i P. Sefrin: Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, 7. Patavii 1968, 190, 337. — Franjo među Hrvatima (zbornik). Zagreb 1976. — Samostan Male braće u Dubrovniku (zbornik). Zagreb 1985. Ante Laušić (1989) HBL Ante Laušić (1989)

ID

Auctoritas VIAF: 305485629

Opera

Numero: 1

opusid21936684 Elegia ad illmum ac revmum. dnum. Thomam Jederlinić a Castromuscio, pro eius in episcopum Ragusinum consecratione