Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona bobaljevic.vuk.01

CroALa, 2018-11-19+01:00.

Persona bobaljevic.vuk.01

Bobaljević, Vuk Babalio, Vuk Volcius Michaelis de Bobalis 14xx_1_third Dubrovnik Sin Mihovila (Miha) Bobaljevića (fl. 1423-1456). 14xx_2_third Dubrovnik 1473-10 Dubrovnik plemić Plemić Poezija pjesme (talijanske? izgubljene)

Poslovni partner Nikole Paskova Restija: Sudjelujući u pregovorima s dubrovačkim neprijateljem hercegom Stjepanom Vukčićem Kosačom o zajmu ortaku Vuku Babalio, osuđen je 1448. godine na mjesec dana zatvora. Vekarić, Nikola Paskov Resti

Adresat: dubrovački kancelar Ivan Lovro Regin iz Feltre (Johannes Laurentius Reginus Feltrensis), talijanski i latinski pjesnik, posvetio je Vuku Bobaljeviću deset talijanskih pjesama tijekom 1435-1469. U pjesmama posvećenim Vuku hvali Regin njegovu elokvenciju, bogatu knjižnicu, njegovanje čistog Petrarke, a posebno njegov uzvišen i otmjen stih (»quando uidi tua rima alta e gentile«). Pjevanje: Se tu sei dormentato per suegliarti. et risonando udir tua dolze lira la qual chon tal stupor apollo mira, che parmi uol di lauro verde ornarti Rešetar 1901 Knjige, Petrarca: Et pero uolzo mio sapiando certo esser in te una fonte d elloquentia so che di libri sei molto fornito. I uengo a te si come a fonte aperto: et prego non mi fazi resistentia imprestami il petrarcha tuo polito Rešetar 1901

BOBALJEVIĆ, Vuk (Vukša, Voltius Bobalius, Volcius Michaelis de Bobalis), humanist i pjesnik (Dubrovnik, na početku XV st. — Dubrovnik, u listopadu 1473). Pripadnik plemićkog ogranka obitelji, sin Mihovilov (Mihov), koji se u dokumentima spominje 1423–56. Ponekad se zamjenjuje s diplomatom Vukom Vlahovim, a zabunu je unio K. Jireček. Navod S. M. Crijevića da je Vuk, kojemu je dubrovački kancelar Regin posvetio nekoliko pjesama sredinom XV st., sin Mihov (Voltius, Michaelis filius), Jireček je držao pogrešnim, iznoseći kako se radi o Vlahovu sinu Vuku. U novije vrijeme B. Krekić misli da bi pjesnik morao biti jedan od dvaju Vuka koji se u isto vrijeme spominju kao sinovi Mihovi (Michaelis), i to onaj koji je umro 1473, posebno stoga jer je taj ostavio oporuku »s kitnjastom dikcijom«. Vjerojatno je, dakle, tome Vuku dubrovački kancelar Ivan Lovro Regin iz Feltre (Johannes Laurentius Reginus Feltrensis), talijanski i latinski pjesnik, posvetio deset svojih talijanskih pjesama. Nalaze se u rukopisu među 158 latinskih i talijanskih sastavaka, većinom prigodnica, nastalih, kako je utvrdio M. Rešetar, između 1435. i 1469. i to uglavnom za boravka u Dubrovniku. Regin svoje pjesme posvećuje talijanskim suvremenicima i nekolicini Dubrovčana, koji su sačinjavali određen humanistički krug u svome gradu sredinom XV st. Uz Vuka, spominje Paskvala i Nikolu Restića, Junija Gradića, Stjepana Gučetića, Franu Benešu, Marina Dimitrovića, Margaritu Đurđević i dr. U pjesmama posvećenim Vuku hvali Regin njegovu elokvenciju, bogatu knjižnicu, njegovanje čistog Petrarke, a posebno njegov uzvišen i otmjen stih (»quando uidi tua rima alta e gentile«). Reginove pjesme objavio je M. Rešetar (Građa za povjest književnosti hrvatske, 1901, 3). Na žalost, do danas nije poznata ni jedna Vukova pjesma. LIT.: K. Jireček: Der ragusanische Dichter Šiško Menčetić. Archiv für slavische Philologie, 1897, XIX/1–2, str. 44. — Isti: Beiträge zur ragusanischen Literaturgeschichte. Ibid., 1899, XXI/3–4, str. 437–438. — B. Krekić: Vuk Bobaljević. Zbornik radova SAN, 1956, 49, str. 117–118. — S. M. Crijević: Bibliotheca Ragusina, 4. Zagreb 1980, 196–197. Nikica Kolumbić (1989) HBL Kolumbić 1989