Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona blazincicd1e159

CroALa, 2018-12-15+01:00.

Persona blazincicd1e159

Blažinčić, Petar 1696

BLAŽINČIĆ, Petar, teološki pisac (? — ?, 7. I 1699). Školovao se u Zagrebu i Beču, a 1691. postao je svećenik. Bio je nastavnik u zagrebačkom sjemeništu. God. 1696, imenovan je zagrebačkim kanonikom, a 1698. zapovjednik je kaptolske tvrđe u Dubici. — B. je bio cijenjen propovjednik i teolog. Zajedno s kanonikom P. Vrbanićem cenzurirao je propovijedi M. Šimunića Služba Marialska, tiskane 1696. u Zagrebu, gdje je iste godine na latinskom jeziku tiskana i njegova propovijed o euharistiji. DJELA: Coena Domini sive Medicina animae saluberrima, guam in basilica Zagrebiensi oratoria dictione proposuit. Zagrabiae (Zemaljska tiskara P. Rittera Vitezovića), 1696. LIT.: Lj. Ivančan: Podaci o zagrebačkim kanonicima od 1193. do 1924 (rkp. u Kaptolskom arhivu, Zagreb, br. 876). Josip Buturac (1989) HBL Josip Buturac (1983)

ID

Auctoritas VIAF: 305551308

Opera

Numero: 1

opusid21936146 Coena Domini sive Medicina animae saluberrima, quam in basilica Zagrabiensi oratoria dictione proposuit