Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona bionid1e146

CroALa, 2018-10-16+02:00.

Persona bionid1e146

Bioni, Viktor 1836

BIONI, Viktor, liječnik (Šibenik, 1808 — Šibenik, 1883). Medicinu je završio u Padovi 1836. Disertacijom o skladnomu duševnom i tjelesnom odgoju. Iste godine postaje općinski liječnik u Šibeniku, gdje se istaknuo u suzbijanju epidemije kolere. God. 1863, kad je šibenska bolnica obnovljena i nadograđena, postaje B. primarni liječnik i direktor bolnice. Uz liječnički rad bavio se gospodarstvom. Bio je autonomaški zastupnik na pokrajinskom saboru. DJELA: De vinculo quo moralis cum physica nectitur educatio. Patavii 1836. LIT.: Krsto Stošić: Galerija uglednih Šibenčana. Šibenik 1936. — Mirko Dražen Grmek: Inauguralne disertacije hrvatskih, srpskih i slovenačkih liječnika. Starine JAZU, 1951, 43, str. 213. Vladimir Dugački (1983) HBL Vladimir Dugački (1983)

ID

Auctoritas VIAF: 305551314

Opera

Numero: 1

opusid21935533 De vinculo quo moralis cum physica nectitur educatio. Dissertatio inauguralis