Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona bin01

CroALa, 2018-10-18+02:00.

Persona bin01

Bindoni, Agostino djelovao od 1523. do 1558. Talijan Venecija tiskar

Tiskao je sam ili u suradnji s braćom Alessandrom, Benedettom i Bernardinom, te s Lukom Binijem

Radnja Libraria della Giustitia à S. Luca mu je bila u Frezzariji

Agostino i Alessandro objavili su Marulićevo djelo Judita (1627)

V. zapis u DBI V. zapis u EDIT 16, s. v. Bindoni, Agostino