Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona bettinid1e141

CroALa, 2018-12-12+01:00.

Persona bettinid1e141

Bettini, Ivan Krstitelj 1838

BETTINI, Ivan Krstitelj, liječnik (Makarska, 11. X 1816 — Trst, 21. VII 1888). Srednju školu završio je vjerojatno u Zadru, medicinu studirao najprije u Beču, a zatim u Padovi, gdje je promoviran 1838. disertacijom o utjecaju glazbe na fiziologiju živih bića i njezinoj primjeni u liječenju, napose u liječenju psihičkih poremećaja. Nakon promocije radi u Zadru kao općinski i zatvorski liječnik, sanitarni inspektor, a zatim kao primarni liječnik zadarske bolnice. Kad je općinsko poglavarstvo odbilo njegov reizbor iz političkih razloga, odlazi oko 1854. u Trst, gdje radi kao liječnik u privatnoj praksi i postaje član Zemaljskoga zdravstvenog vijeća. — B. je u Zadru 13. III 1847. izveo prvu narkozu eterom u nas, izvršivši prethodno eksperimentalnu narkozu na psu a zatim na zdravu čovjeku. Svoja iskustva opisao je u članku Chirurgia (Gazzeta di Zara, 1847) popularizirajući tako novu medicinsku metodu. Ta narkoza, izvedena nepunih pet mjeseci nakon prve narkoze eterom u svijetu, bila je poticaj našim liječnicima koji su još pokazivali sumnju u uspješnost i potrebu toga epohalnog otkrića. DJELA: De musices influxu in animali aeconomia ejusque in morbis usu. Patavii 1838. LIT.: Ante Drešćik: Prve eter-narkoze u dalmatinskim bolnicama. Iz hrvatske medicinske prošlosti, Spomen knjiga Zbora liječnika Hrvatske. Zagreb 1954, 257–261. — Jagoda Bolčić-Wickerhauser: Ivo Bettini. Yugoslav pioneer anaesthetist. Anaesthesia, 29(1974) str. 209–210. — Miro Juretić i Josip Ivanković: Zadarski liječnici dr Ivan Bettini i dr Toma Fumegallo – začetnici prve eter-narkoze u našoj zemlji. Saopćenja »Pliva«, 17(1974) str. 47–51. Vladimir Dugački (1983) HBL Vladimir Dugački (1983)

ID

Auctoritas VIAF: 305551325

Opera

Numero: 1

opusid21935275 De musices influxu in animali oeconomia ejusque in morbis usu. Dissertatio inauguralis