Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona bernardi.jerolim.01

CroALa, 2018-12-12+01:00.

Persona bernardi.jerolim.01

Bernardi, Jerolim Hieronymus Bernardi otac: Ivan Bernardini, majka: Regina Bernardini, Split oko 1688 oko 1700, Split 22. 4. 1773, Split Split

BERNARDI, Jerolim, kulturni djelatnik (Split, oko 1688 — Split, 22. IV 1773). Otac Ivan i majka Regina zvali su se Bernardini. Školovanje je započeo u Splitu, a studije završio u Ilirskom kolegiju u Loretu u Italiji. Spominje se najprije 1728. kad njemu i još četvorici splitskih svećenika nadbiskup Ivan Laghi zabranjuje držanje privatne škole u Splitu. God. 1736. ime mu se nahodi u popisu splitskih kanonika, obično zabilježeno kao Bernardi, ali i Bernardo. Dva puta (1729/1730, 1738/1739) bio je privremeno postavljen od splitskoga Velikog vijeća za orguljaša i zborovođu splitske stolnice. God. 1748. bio je konvizitator splitskog nadbiskupa Pacifika Bizze u Poljicima. Na Bernardijev nagovor i uz njegovu pomoć nadbiskup Bizza otvorio je u atriju nadbiskupske palače 1750. Muzej Splitske nadbiskupije (Museum Spalatinum archiepiscopale). God. 1763. postavljen je za primicerija splitske katedrale. — B. je skupljao i proučavao dokumente o kulturnoj prošlosti Splita. F. Riceputiju i D. Farlatiju slao je prijepise dokumenatâ i natpisâ za njihovo djelo Illyricum sacrum. Uz ostalo, izvijestio je Farlatija o Trpimirovu samostanu u Rižinicama i dešifrirao nadgrobni natpis Urse de Grisogonis, koja je dala veliku svotu novca za novi oltar katedralne crkve Sv. Duje u Splitu. Skupljao je posebice životopisne podatke o zaslužnim Splićanima i izdao ih kao dodatak djelu Marka Dumanića Synopsis virorum illustrium Spalatensium pod naslovom Additio Hieronymi Bernardi. Oba djela izišla su u djelu Andrije Ciccarellija Opuscoli riguardanti la storia degli uomini illustri di Spalato e di parecchi altri Dalmati (Dubrovnik 1811). LIT.: Daniele Farlati: Illyricum sacrum, 3. Venetiis 1765, 386. — Frano Bulić: Razvoj arheoloških istraživanja i nauka u Dalmaciji kroz zadnji milenij. Zbornik Matice hrvatske. Zagreb 1925, 106. — Hrvoje Morović: Tri starija splitska bibliografa. Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 7(1961) str. 202. — Isti: Sa stranica starih knjiga. Split 1968, 9, 10, 14. — Ivan Bošković: Nepoznati orguljaši XVII i XVIII stoljeća. Arti musices, 6(1975) str. 92–93. — Ivan Ostojić: Metropolitanski kaptol u Splitu. Zagreb 1975, 230–231. Anđelka Stipčević-Despotović (1983) HBL

Opera

Numero: 1

duman01-p01-1701 Synopsis virorum illustrium Spalatensium a Marco Dumaneo