Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona berislavicd1e135

CroALa, 2018-12-12+01:00.

Persona berislavicd1e135

Berislavić, Stjepan 1615

BERISLAVIĆI, hrvatska plemićka obitelj, znamenita u doba kralja Matijaša Korvina i za Jagelovića. Prema I. T. Mrnaviću, potječu iz Bosne, gdje su držali grad Dobor. Pred Turcima su prebjegli u Slavoniju, a otuda neki od njih, kao protivnici Hunyadijevaca, u Dalmaciju, najprije u Klis, a potom u Trogir.... Berislavići Vrhrički, odn. Malomlački, prvi put se spominju u latinskoj ispravi iz 1435. kao »iudices iurad nobilium Coruatorum sedes Tiniensis«. Potječu od plemena Čubranića (de genere Chwbranycz, odn. Cyprianorum), kako se vjerojatno pleme Hlivnjana (ili Hlevnjana) počelo nazivati u XIII ili od početka XIV st. Prema njihovu sjedištu u Vrhričkoj župi na Cetini (danas Vrlika) nazvani su Vrhrički. Posebno se spominju Vuk i Stjepan, a nešto kasnije (1451) Paval iz Vrhrike. Berislavići Malomlački imali su posjede u Zagrebačkoj i Varaždinskoj županiji... Stjepan II (Stephanus Beryszlawych) (?, oko 1560 — ?, između 1628. i 1630) uživao je u Hrvatskoj velik ugled kao učen i spretan čovjek. Na Ugarskom saboru 1587. izabran je, uz zagrebačkog biskupa Gašpara Stankovečkog i protonotara Gašpara Petričevića, u zemaljsko povjerenstvo za pregled gradova na hrvatsko-dalmatinskoj međi. God. 1596. izabran je za podbana, ali se još iste godine odrekao te časti; 1598. postaje veliki bilježnik Zagrebačke županije te je iste godine poslan kao jedan od nuncija na Ugarski sabor; 1604. zajedno sa Miklósom Istvánffyjem pobiratelj je i računovođa (provisor et exactor) državnog poreza, a 1608. izabran je za drugog protonotara (viceprothonotarius) Kraljevine. Neko je vrijeme bio i podžupan Varaždinske županije. Osim državnim poslovima bavio se pjesništvom. Spjevao je više prigodnica, među njima jednu u čast bana Benka Turovca prigodom njegova ustoličenja. Ona je objavljena u Grazu 1615. pod naslovom Lusus Martis et Apostolis. I. Kukuljević Sakcinski je imao u svojoj zbirci pet Stjepanovih pisama pisanih zagrebačkim gradskim sucima. ... Krešimir Nemeth (1983) HBL Krešimir Nemeth (1983)

ID

Auctoritas VIAF: 305597548

Opera

Numero: 2

opusid21935006 Honori ac fortunae ill ... dni. Benedicti Thuroczy, domini in Ludbreg ... regnorum Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae bani ac proregis ... cum hanc proregis dignitatem fausto adiret omine, applausum est a ... Stephano Berislavich de Kis Mlaka
opusid21935092 Lusus Martis et Apollinis