Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona benzonid1e133

CroALa, 2018-10-21+02:00.

Persona benzonid1e133

Ivan Antun pl. Benzoni m svećenik biskup Rijeka 1731. Rijeka 1732. Rijeka 1731. Rijeka Drama gratulatorium U čast biskupu Ivanu Antunu Benzoniju izvedena je 1731. godine u đačkom kazalištu isusovačke gimnazije u Rijeci drama gratulatorium na latinskom jeziku. 1732. Rijeka Predstava izvedena 1732. Ova predstava na latinskom jeziku iz 1732. godine možda je bila izvedena u čast biskupu Ivanu Antunu Benzoniju u đačkom kazalištu isusovačke gimnazije u Rijeci. Vanino 1987 Vanino 1987

Opera

Numero: 2

opusid21934834 Casus reservati
opusid21934920 In solemni ad ecclesiae Segniensis et Modrussiensis seu Corbaviensis pontificalem dignitatem inauguratione ... dni. Nicolai Pohmaievich ... abbatis s. Georgii ... aggratulatio

Benzoni, Ivan Antun 1718

BENZONI, Ivan Antun, senjsko-modruški biskup (Rijeka, oko 23. V 1693 — Rijeka, 3. XII 1745). Po ocu Feliksu i majci Uršuli, rođ. Marotti, potječe iz uglednih riječkih patricijskih obitelji. Njegov ujak Juraj Franjo Marotti bio je pićanski biskup (1714–1740). U Perugi je studirao filozofiju i teologiju i ondje doktorirao 1713, a potom je u Rimu studirao govorništvo, gdje je 1717. zaređen za svećenika. Po povratku u Rijeku postao je kanonik Zborne crkve, zatim generalni vikar pićanskog biskupa J. F. Marottija, nedugo nakon toga imenovao ga je car Karlo III modruškim arhiđakonom, posebnim savjetnikom svoje ambasade pri Sv. Stolici i čuvarem carskog arhiva u Rimu, a 1730. postao je senjsko-modruški biskup. Sahranjen je u Zbornoj crkvi u Rijeci. — God. 1716, prigodom posvete Nikole Pohmajevića za senjsko-modruškog biskupa, B. je održao govor na latinskom jeziku koji je 1718. tiskan u Ljubljani. Na bečkom dvoru isposlovao je stipendiju za školovanje šestorice svojih klerika u isusovačkom kolegiju u Rijeci, a svećenicima je pribavio materijalnu pomoć. Od Propagande u Rimu nabavio je hrvatskih i glagoljskih liturgijskih knjiga i moralno-teoloških priručnika te ih je dijelio kleru. S vojnom upravom u Lici i Krbavi, koja je sebi svojatala pravo podjeljivanja župa, imao je dosta neprilika, ali je uspio vratiti to pravo biskupu. Sjedinjenog marčanskog episkopa Teofila Pašića imenovao je svojim vikarom za vjernike istočnog obreda na području Senjsko-modruške biskupije sa željom da prihvate jedinstvo s Katoličkom crkvom. Taj pothvat Benzoniju nije uspio, ali su njegova nastojanja oko izobrazbe klera, obnove vjerskog života i kulta urodila vidljivim plodovima (J. Burić). DJELA: In solemni ad ecclesiae Segnensis et Modrussiensis seu Corbaviensis pontificalem dignitatem inauguratione … domini Nicolai Pohmaievich... per Georgium de Marotti… Petinensem episcopum... agratulatio Joan Antonii de Benzoni... Labaci, formis Joan. Georg. Mayr 1718. — Casus reservati (Latine et Croatice). Venetiis, ex Leonardo Pittono 1736. LIT.: Daniele Farlati: Illyricum sacrum, 4. Venetiis 1769, 160–163. — Manojlo Sladović: Povesti biskupijah senjske i modruške, ili krbavske. Trst 1856, 119–121. — Giovanni Kobler: Memorie per la storia della liburnica citte di Fiume, 3. Rijeka 1896, 147–149, 170–171. — Luigi Maria Torcoletti: Notizie biobibliografiche concernenti la storia di Fiume. Fiume, 1(1923) str. 120–122. — Josip Frančišković: Senjski biskupi iz XVIII stoljeća. Bogoslovska smotra, 22(1934) 2, str. 160–163. — Josip Burić: La diocesi di Segna e di Modrussa durante l’episcopato di Giovanni Antonio Benzoni. Rim 1968. Mile Bogović (1983) HBL Mile Bogović (1983)

ID

Auctoritas VIAF: 305551339

Opera

Numero: 2

opusid21934834 Casus reservati
opusid21934920 In solemni ad ecclesiae Segniensis et Modrussiensis seu Corbaviensis pontificalem dignitatem inauguratione ... dni. Nicolai Pohmaievich ... abbatis s. Georgii ... aggratulatio