Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona benesa.frano.01

CroALa, 2018-10-19+02:00.

Persona benesa.frano.01

Beneša, Frano Franciscus Benessa 1450 Dubrovnik plemić Plemić

Između 1449. i 1453/1455. (Ciriacova smrt). Regini, Giovanni Lorenzo piše mu dvije pohvalne talijanske pjesme. Ciriaco d'Ancona upućuje sv. Jeronimu molitvu za Frana Benešu (na talijanskom; Kiriachus Anchonitanus ad beatum hieronimum pro francisco benessa.). Za F. Benešu odgovara Regini talijanskom kanconom. Rešetar 1901 BENEŠA, Frano (Franciscus Benessa), humanist (Dubrovnik, XV st.). U dubrovačku kulturnu povijest uveo ga je S. Crijević zbog toga jer mu je talijanski humanist Ivan Lovro Regin (Giovanni Lorenzo Regini) iz Feltra, koji je 1449–1460. bio kancelar Dubrovačke Republike, posvetio 4 talijanske pjesme hvaleći ga kao vrlo učena i književno nadarena čovjeka (prema S. Crijeviću: »in quibus virum a doctrina, ab eruditione, a politiori litterarum studio impense laudat et in litteratorum hominum numero collocandum censet«). Nažalost, Franove se pjesme do danas nisu pronašle. LIT.: Milan Rešetar: Pjesme Ivana Lovra Regina, dubrovačkoga kancelara XV vijeka. Građa za povijest književnosti hrvatske, 1901, 3, str. 39–41. — Serafin Marija Crijević: Bibliotheca Ragusina, 2–3. Zagreb 1977, 8. Stjepan Krasić (1983) Krasić 1983